درباره ما

خدمات فنی میهن گاز ما با توجه به تاکید بر امر سرویس و خدمات و فروش همراه و هم گام با شماست.امکان ارایه کلیه خدمات مربوط به پشتیبانی فنی، سرویس و تعمیرات و نگهداری تجهیزات مختلف را برای شما عزیزران ارائه میدهد.همچنین تمام خدمات مربوط به آموزش، راه اندازی، تعمیر و ارائه بـرنامــه مدون و مـنظم تعمیرات در دستور کار خدمات فنی میهن گاز میباشد. ما با ارائه بهترین خدمات ممکن در جهت رضایت شما گام بر می داریم.آرزومندی ما رضایت شماست.

              فنی خدماتی میهن گاز