کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان ورونا رفع خطای e82

یکی از اشکالات متداول این مدل ارور e82است که دلیل ان قفل بخاطر احتراق ناقص مداوم پس از چند مرتبه بروز خطای (e83) می باشد.

نحوه رفع عیب :بررسی خروجی دود و احتراق

E01
وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی رفع اشکال

دسته انتخاب وضعیت ۲ را در حالت قطع موقت/راه اندازی مجدد قرار دهید .نمایشگر عبارت RE5 را نشان می شدهد سپس با توجه به فصل ان را در یکی از وضعیت های تابستانی یا زمستانی بگذارید.

E02
عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای اب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به ان رفع اشکال

دسته انتخاب وضعیت ۲ را در حالت قطع موقت / راه اندازی مجدد قرار دهید نمایشگر عبارت RE5را نشان می دهد سپس با توجه به فصل ان را در یکی از وضعیت های تابستانی یا زمستانی بگذارید

E03
عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل رفع اشکال
دسته انتخاب وضعیت را در حالت قطع موقت /راه اندازی مجدد قرار میدهیم، نمایشگر عبارت RE5را نشان می دهد، سپس با توجه به فصل ان را در یکی از وضعیت های تابستانی و زمستانی بگذارید. پس از ۲۰ دقیقه می توانید از دستگاه استفاده نمایید
می توان با قطع و وصل کلید برق در زمان کوتاه ریست نمود.

قفل موقت E04پایین بودن فشار اب گرمایش E06خرابی سنسور اب گرم مصرفی

E07 خرابی سنسور دمای مدار گرمایش یا قطعی سیم ان E09عدم گردش مدار اب رفع اشکال منتظر شروع به کار مجدد دستگاه بمانید

  E11 پارازیت شعله (مربوط به امواج مغناطیسی اطراف محصول E12 قطعی سیم مدولاتور شیر گاز

E28 تکرار متوالی یک خطا بیش از ۵ بار رفع اشکال برق اصلی دستگاه را قطع و وصل نمایید

E37 پایین بود ولتاژ برق ورودی E40 فرکانس نامناسب برق ورودی E41 خاموش شدن مشعل بیش از ۶ مرتبه متوالی

E42گیر کردن دکمه هاE43عدم ارتباط با کنترل از راه دورE44طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت تشکیل شعله.

کد خطای پکیج بوتان

E64از کالیبره خارج شدن شیر گاز (به هنگام تعویض برد.

E72 دمای مدار گرمایش کافی نیست عدم واکنش NTC به دما در ۳۰ ثانیه در حالیکه دستگاه روشن است.

E80 خطای نرم افزاری E81 مشکل احتراق (تشخیص مسدود بودن خروجی دود یا ورودی هوا در زمان روشن شدن محصول

E82 قفل بخاطر احتراق ناقص مداوم رفع اشکال بررسی خروجی دود و احتراق E83 اخطار به دلیل احتراق نامناسب

E84 مشکل احتراق (با کم کردن ظرفیت دستگاه به کار خود ادامه می دهد E98 اشکال نرم افزاری در وضعیت راه اندازی

E99خطای عمومی (بررسی و تعویض برد E88 رجه حرارت بالا بررسی اشکال خرابی NTC

کدهای خطای بوتان مدل روما :

کد A01 :حس نکردن شعله توسط حسگر کد A02 :ترموستات حد عل کرده است.

کد A03 :پرشر دود عمل نموده است کد A04 :اشکال در پرشر آب کد A05 :خرابی برد.

بوتان

کد A06 :انتیسی مصرفی کد A07 :انتیسی گرمایشی

کد A11 :حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده کد ADJ :تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش

چشمک زن زمستانه /تابستانه با باز شدن آب :اشکال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقه

چشمک زن زمستانه /تابستانه :اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه

کدهای خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو :

کد E01 :عدم تشکیل شعله کد E02 :عمل کردن ترموستات حد کد E03 :فعال شدن پرشر دود

کد E04 :کمبود فشار آب مدار گرمایش کد E06 :انتیسی آب گرم مصرفی قطع است

دما +چشمک زن :

  • عمل نمودن پرشر دود
  • عمل نمودن ترموستات دود
  • کافی نبودن فشار آب گرمایش

کد E07 :انتیسی آب گرمایش قطع است کد E11 :وجود شعله قبل از فرمان برد ADJ:تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش

کد خطاهای پکیج بوتان سی وی CV:

 E1 نبود شعله، قطع بودن گاز. E2 قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن.E3 عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود.E4 خطا و عیب مدولاتور شیر گاز.E5 ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی.E6 عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی

E7 اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن.E8 کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی.

E9 نشانی از بیش از ۹۵ درجه بودن دمای آب مدار گرمایش.E25 یخ زدگی مبدل اصلیE27 اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم

E29 ایرادات برد پکیجE99 خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج.

قوانین و مقررات فروشگاه

کد خطای پکیج ایساتیس

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *